Cyhoeddiad Sprzedam nowy kodeks karny

Sprzedam nowy kodeks karny

Dim llun ar gael
Kodeks postępowania karnego. Strona przedstawia w sposób rozległy niniejszy dzieło doktryny i judykatury. Ponadto zważa aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zadań dotyczących: artykułów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości także składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników również przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Cynnig:

Cyswllt: Aleksandra, Mysłowice, tel. 7447214750, email: jaleksandra.a1630@gazeta.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 26-06-2020