Cyhoeddiad Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Dim llun ar gael
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest profil danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i które jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym połączonych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół również organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W lekturze omówiono zadania dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów na rzecz dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych dodatkowo szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych rocznie szkolny oraz lata kolejne (w tym wskazówki dla dyrektora dodatkowo reguły aneksowania zatwierdzonego arkusza), - przemian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli również pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - przemian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, przedłużenie stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Cynnig:

Cyswllt: Oliwier, Dąbrowa Górnicza, tel. 6164393925, email: uoliwier_1631@poczta.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 14-05-2020