Cyhoeddiad Do sprzedania mam nowe komentarze

Do sprzedania mam nowe komentarze

Dim llun ar gael
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest zwłaszcza dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych dodatkowo dla rejentów i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych również studentów, a podobnie na rzecz osób poszukujących informacji odnośnie do postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego dodatkowo niektórych innych ustaw. Nowelizacja wskutek na swoją obszerność i aspekt ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych przemian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jakie mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w sprawie przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się przede wszystkim do szerokich przemian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym szczególnie szalenie istotnych zmian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a także licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Cynnig:

Cyswllt: Kaja, Białystok, tel. 7591793344, email: rkaja-a1758@gmail.com
Ychwanegodd Dyddiad: 25-03-2020